Bestuur BOSK-Drenthe

Het bestuur van de Stichting Steunfonds BOSK Drenthe bestaat uit de volgende functies en personen.

K.v.K. nummer; 64762637

Rekeningnummer;

 NL27 RBRB 0930 6948 56

 T.n.v. St Steunfonds BOSK Drenthe

 Vrije giften zijn welkom.