Hulpmiddelen

Een hulpmiddel voor gehandicapten, ook wel assistieve technologie (AT) genoemd, is een voorziening ter ondersteuning van personen met een beperking wegens een handicap.

Met deze hulpmiddelen kunnen een handicap geheel of ten dele gecompenseerd kan worden. De beperkingen kunnen van motorische, zintuigelijke, cognitieve, emotionele of psychische aard zijn. Hulpmiddelen kunnen variëren van prothesen, rolstoelen en aangepaste producten tot hulpprogramma's voor de computer.